Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

İstanbul Sempozyumları: "Küreselleşen İstanbul'da Ekonomi"

Osmanlı Bankası Müzesi'nin "İstanbul Sempozyumları" devam ediyor:
Osmanlı Bankası Müzesi, İstanbul'u ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan irdeleyen "İstanbul Sempozyumları" serisinin ikincisini hayata geçiriyor. 11 - 12 Aralık 2009 tarihlerinde yapılacak Küreselleşen İstanbul'da Ekonomi Sempozyumu, İTÜ Taşkışla kampusunda gerçekleştirilecek. Küreselleşmeyle beraber, İstanbul'un ekonomisinde hızlı bir dönüşümün yaşandığına değinilecek sempozyumda, kentin makro çözümlemelerinde ihmal edilen boyutlar ele alınacak.

Sempozyumun ilk günü "Toplumsal Değişimin Ekonomi Politiği", "İktidar, Mekân ve Toplum" ve "Kültür Endüstrileri"; ikinci gün ise "Finans, Kriz ve İstanbul" başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek. Sempozyumun konseptini oluşturan yetkililere göre; kalkınmacılık döneminin sektörleri gerilerken, global bağlantılardan beslenen finans ve üretici hizmetleri sahalarında büyük atılımlar gözleniyor. Kültür endüstrileri, medya, sanat ve turizme yönelik yatırımlar ise artıyor. Kentin mekânsal dönüşümü hızlanırken, yeni kent imajına uymadığı düşünülen mahallelerin ve kamu kullanımına açık alanların dışlandığına değinen uzmanlar, farklı inşaat faaliyetlerinin ve bina türlerinin geliştiğini vurguluyor, sempozyumun bu değişime ışık tutacağına inançlarını ifade ediyor.

Serinin ilkini oluşturan "Eski İstanbullular ve Yeni İstanbullular" sempozyumunda, İstanbul'un modernleşme sürecinin bilinmeyen demografik yapısına ışık tutulmuştu. Değişim halindeki İstanbul`un modernleşme sürecinde yeniden şekillenen kentsel nüfus yapısı ve bileşimi üzerine odaklanan ve sempozyumda sunulan tebliğlerden oluşan sempozyum kitabı yayıma hazırlanıyor.

Osmanlı Bankası Müzesi binasının restorasyonu nedeniyle, müzenin 2009 - 2010 dönemindeki bütün etkinlikleri, İTÜ Taşkışla binasında gerçekleştirilecek.

II. İSTANBUL SEMPOZYUMU PROGRAMI
11-12 Aralık 2009, Osmanlı Bankası Müzesi

 

Küreselleşen İstanbul'da Ekonomi

11 Aralık 2009

09:30-10:00

Kayıt

10:00-10:30

Açılış Konuşması
Prof. Dr. Çağlar Keyder
Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü

10:30-12:00

1. Oturum: Toplumsal Değişimin Ekonomi Politiği

Moderatör:
Prof. Dr. Binnaz Toprak
Bahçeşehir Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Murat Güvenç – Dr. Eda Yücesoy
1990 Sonrası İstanbul: İktisadi ve Sosyal Yapısında Değişme
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

Prof. Dr. Ayşe Öncü
Soylulaştırmanın Kültürel Ekonomisi
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yard. Doç. Dr. Asu Aksoy
İstanbul 2010: Bir Ekonomi-Politik Değerlendirme
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kültür Yönetimi Bölümü

12:00-12:30

Sorular ve Cevaplar

12:30-13:30

Öğle Arası

13:30-15:00

2. Oturum: İktidar, Mekân ve Toplum

Moderatör:
Prof. Dr. Fuat Keyman
Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Konuşmacılar:
Yard. Doç. Dr. Erbatur Çavuşoğlu
İstanbul'da Planlama: Mekânın Yeniden Üretimi ve Sınıfsal Sonuçlar
Mimar Sinan Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Biray Kolluoğlu – Doç. Dr. Ayfer Bartu Candan
2000'ler Istanbul'unda Mekân Siyaseti
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Doç. Dr. Özlem Öz
İstanbul Dönüşürken: Semt Pazarları Örneği
Boğaziçi Üniversitesi,İşletme Bölümü

15:00-15:30

Sorular ve Cevaplar

15:30-17:00

3. Oturum: Kültür Endüstrileri

Moderatör:
Prof. Dr. Ayşe Öncü
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Konuşmacılar:
Ali Artun
Küreselleşen İstanbul'un Sanatsal Ekonomisi
Galeri Nev – Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi

Prof. Dr. Aydın Uğur
Türk Medyası ve Kültürel Uygulamaları Ne Ölçüde Küresel?
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Han Tümertekin
Ekonominin Dönüştürdüğü Mimari
Mimarlar Tasarım – İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı

17:00-17:30

Sorular ve Cevaplar

17:30-19:00

Kokteyl

12 Aralık 2009

09:30-10:00

Kayıt

10:00-11:45

1. Oturum: Finans, Kriz ve İstanbul

Moderatör:
Prof. Dr. Çağlar Keyder
Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Zafer Toprak
Küreselleşme Evreleri ve Türkiye'de Finansal Yapının Evrimi
Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü

Hasan Ersel
Kriz Sonrasi Küresel Finans Sistemine İstanbul'dan Bakmak
Referans Gazetesi

Mustafa Sönmez
Küresel Krizin İstanbul'a Etkileri ve Finansal Merkez Olma İddiası
İktisatçı Yazar

Tartışmacı:
Doç. Dr. Alpay Filiztekin
Sabancı Üniversitesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

11:45-12:15

Sorular ve Cevaplar

 

Sempozyum afişi için tıklayın.

 

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version