Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Okan Üniversitesi’nde Kentsel Dönüşüm Politikaları Masaya Yatırıldı

Seda BOSTANCI

Okan Üniversitesi’nin yerel yönetimde yeni modellerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği “Yerel Yönetim Anlayışında Yeni Yaklaşımlar” sempozyumu Okan Üniversitesi’nin Tuzla Kampüsü’nde 16.12.2010 tarihinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Düzenleme Kurulu Başkanlığını Meslek Yüksek Okulu müdürü Prof.Dr. Ali Kahriman’ın yaptığı sempozyumun açılış konuşmasını Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet başkanı Bekir Okan yaptı. Konuşmasına değişen dünyada yerel yönetimlerin öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak başlayan Bekir Okan, Türkiye’de de yerel yönetimlerin yetkilerinin arttırılması gerektiğini söyledi. Yerel yönetimlerin sadece altyapı çalışmaları yeterli olmadığını vurgulayan Okan, “Belediyelerin aynı zamanda sosyal faaliyetlerde de bulunması gerektiğine dikkat çekti. Bekir Okan, şehirlerin daha sağlıklı gelişebilmesi için üniversite kampuslarının şehir dışına yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

 

Okan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Şule Kut, iktidarların yönetimi yerel yönetimlerle paylaşması gerektiğini söyleyerek, yerel yönetimler ile merkez arasında rekabet olması yerine bir işbirliği anlayışının daha faydalı olacağına dikkat çekti. Yerel yönetimlerin yerinden yönetim anlayışını benimsemesi ile birlikte hükümetlerin işinin rahatlayacağını sözlerini ekledi.


Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof Dr. Ali Kahriman, sempozyumu çağımızın değişen yapısına katkı vermek amacıyla düzenlediklerini belirterek ulaşımdan eğitime pek çok sorunu olan yerel yönetimlerin hizmet sınırları, deprem riski altında kentsel yenileşme projeleri ve merkezi yönetimlerin rolü gibi sorulara yanıt verilmesi gerektiğini belirtti. Depremin sadece İstanbul değil, Türkiye için kaçınılmaz bir doğa olayı olduğunu iklim koşullarından gelen bir olumsuzluğa karşı ne gibi bir önlem alın acaksa benzer  teknik önlemler alınarak depremle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini dan belirten Kahriman, bugüne kadar malesef çok ciddi mesafeler alınamadığını vurguladı. Gerek depremsellik gerekse klasik kentsel yaşam için gerekli olan  kentsel yenileme yada dönüşüm sonrasında oluşacak katma değerin adil, meşru bir model çerçevesinde kentiler ile paylaşılması gerektiğine dikkat çekerek kentsel dönüşüm politikalarının çevre, yeşil alan ve doğa temelli bir görüş çerçevesinde şekillenmesi gerektiğine de vurgu yaptı.

Sempozyumda söz alan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Asım Güzelbey, Gaziantep’i Dünya’da tanınan kültür kenti yaptıklarını vurgulayarak, şehirde sosyal problem olduğu takdirde kültür kenti olmasının mümkün olamayacağını vurguladı.

Samsun Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’un da aralarında bulunduğu şehirlerin hızla değiştiğini ve dönüştüğünü, önümüzdeki yıllarda bu değişimin süreceğini söyledi.Kadıköy Belediye Başkanı Selami Öztürk ise merkezi yönetimin yetki paylaşımı yapmak istememesi nedeniyle güçlüklerle karşılaştıklarını belirtirken, kaçak yapıların önlenmesi amacıyla kente uyum projesi ürettiklerini sözlerine ekledi. Sempozyumda açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçildi.


SOSYAL BELEDİYECELİK KÖMÜR VE ERZAK DAĞITMAK MIDIR?

İlk oturumun başkanlığını Okan Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Sadık Kırbaş üstlendi. İlk konuşmacı Lefke Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Çağlar Akgüngör, afet sürecinde yapısal önlemlerin alınmasının yanı sıra, sosyal önlemler alınmasının da afet yönetiminin etkinliği açısından şart olduğunu vurguladı.   Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Cemal Yalçıntan “Belediyelerin görevi, vatandaşların haklarını ve çıkarlarını korumak ve sürekli daha fazlasını talep eden kent halkı için özgür bir kent yaratmaktır”  diyerek yönetimlerde sosyal katılıma dikkat çekti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun’da sosyal belediyecilik adına yapılan çalışmaları tanıttı. Kadıköy Belediye Başkanı Av. Selami Öztürk, mahalle ölçeğinde, özürlüler için yapılan girişimleri ve gönüllülük sistemini anlatırken, Kadıköy’ün kültür ve sanat alanındaki atılımlarına dikkat çekti. Beypazarı Eski Belediye Başkanı Mansur Yavaş Beypazarı Modelinin literatüre girdiğini belirtirken, belediye başkanlığı geleceği planlamaktır, diyerek sözlerini noktaladı.


“İSTANBUL CİDDİ BİR DEPREM TEHLİKESİ ALTINDA”

Başkanlığını Okan Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof Dr. N. Enver Ülger’in yaptığı oturumda, İstanbul başta olmak üzere deprem tehdidi altındaki kentler ve kentsel dönüşüm uygulamaları ele alındı. Oturumda, belediye başkanları ve yetkililer kentsel dönüşüm uygulamalarını ve bu süreçte karşılaştıkları güçlükleri aktarırken, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri kentsel dönüşümün halkla birlikte yapılması gerektiğine ve halkın mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çektiler.

Oturumda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Semih Turhan İstanbul’un ciddi bir deprem tehlikesi altında olduğunu belirterek hedeflerinin kriz yönetimi değil risk yönetimi olduğunu söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarında rant, aşırı nüfus yoğunluğu, imar yasaları ve deprem bilincinin yetersizliği gibi sorunlarla karşılaşıldığını belirten Turhan, kentsel dönüşümde başarılı ülkeleri örneklerinin alınarak, kendi modelimizi oluşturmamız gerektiğini söyledi. Ayrıca İstanbul için tek bir kentsel dönüşüm modeli değil, birden fazla modelin olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kocaeli Belediye Başkan vekili İlyas Şeker 1999 depreminin ardından yaşadıkları deneyimleri ve uyguladıkları kentsel dönüşüm projelerini aktarırken Kartal Belediye başkanı Altınok Öz, ilçedeki dönüşüm projesine ilişkin bilgiler verdi. Öz, rantsal dönüşüm değil halkla birlikte yerinde yenileme çalışmaları yaptıklarını belirterek “Halkın onaylamadığı hiçbir projeye onay vermeyeceğim” dedi.  Oturumda söz alan Cihan Uzunçarşılı Baysal İstanbul’da bugüne kadar yapılan dönüşüm uygulamalarını eleştirerek adil ve eşitlikçi bir kentsel dönüşüm yapılması gerektiğini kaydetti.


YEREL YÖNETİM, YERİNDEN YÖNETİM

Son oturumun yürütücülüğünü üstlenen Okan Üniversitesi Rektör Danışmanı, Uluslar arası İlişkiler Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kabasakal yerinden yönetim kavramını açıkladı. Radikal Gazetesi Köşe Yazarı ve KONDA Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Erdem,  yerinden yönetimin boyutlarını açıklarken, farklı görüşlere sahip belediyelerin yerel temsil güçlerinin arttırılmasının önemini vurguladı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, “Büyükşehir Belediyesi içerisinde ilçe kurulması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanunla, bütün büyükşehir belediyelerinin sınırları içerisinde yeni ilçelerin kurulmasının sağlandığını, İlk kademe belediyesi uygulamasından vazgeçildiğini, Böylece metropoliten alanlarda merkezi idare hizmetlerinin çoklu noktadan sunulmasının amaçlandığını” belirtti. TESEV İyi Yönetişim Programı Direktörü Fikret Toksöz Yerel Yönetim kavramını Türkiye ve Avrupa Birliği bağlamında geniş bir vizyonla ele alırken, yaratıcı şehir kavramını öne çıkararak, yaratıcı bir şehrin var olmasının özgür ve yaratıcı kentlilerle mümkün olabileceğini ifade etti. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Erbay Arıkboğa, yerel yönetimlerde katılım ve meclislerin rolünü akademik bir perspektifle tanımladıktan sonra, “Meclis Önemli bir aktör olarak ortaya çıkacak mı? Yoksa başkanın politikalarına meşruiyet kazandırmakla sınırlı bir rol mü üstlenecek?” şeklindeki iki sorusu ile sözlerini noktaladı.

Sempozyum Okan Üniversitesi Mütevelli heyeti başkanı Bekir Okan’ın konuşmacılara plaket vermesiyle sona erdi.  Ayrıca Sempozyumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığının Kentsel Dönüşüm Posterleri ve Okan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler Programı Öğrenci projeleri de sempozyum sergi alanında sergilendi.


*Sempozyum Hakkında Detaylı Bilgi İçin Öğr.Gör.Dr. Seda Bostancı: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version