Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

BKA`ların tanımı, amaçları, görev ve yapısal özellikleri

Türkiye’de Netleşemeyen ve Uzlaşılmayan Bir Kavram: Kentsel Tasarım ve 4.Uluslararası Kentsel Tasarım Kongresi Üzerine

Prof. Dr. Mehmet ÇUBUK

ÖN AÇIKLAMALAR

1) Günümüzde Türkiye’de - özellikle İstanbul Metropolünde - yatırımcıların, girişimcilerin cazip imajlar sunan ve genel planlama kararları, kurallarına da pek uymayan “Paket Proje eylemleri” gerçekleştirilmektedir. Bu “Paket Projeler” in üzerinde yer aldığı geniş ve yaygın alanların, Kent ve Kentli çıkarına değerlendirilmesinde yararlanılabilecek bir Kentsel Tasarım (veya Kentsel Proje) politikası, mevzuatı ve meşruiyet zemini oluşturulması zamanı çoktan gelmiş, geçmiştir.

 

Ülkede otuz yıldır yapılagelen kavramsal çerçevedeki tartışmaların ve sözde uygulamaların (!) artık ötesine geçmek gerektiğini düşünüyorum. Keza, Kentsel Tasarım veya Kentsel Proje’nin, plan kavramının yerine geçmeden ve Türkiye’nin diğer avrupa ülkelerinde (özellikle Fransa örneğinde) olduğu gibi, planlama sistemi ve çok boyutlu bir proje mantığı içinde ele alınarak meşrulaştırılması gerektiğini düşünüyorum.

2) İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi-Mimarlık Fakültesi-Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, 27–28 Mayıs 2009 tarihlerinde 4. Uluslararası Kentsel Tasarım Kongresini gerçekleştirmiştir. Kentsel Tasarım Bilim Dalı tarafından düzenlenen ve geleneksel hale gelen Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumunun 20. yılında yapılan Uluslararası 4. Kongre için, benden istenen ve hazırladığım sunuş bildirisi” ni ve aynı zamanda, bir çağırı niteliği taşıyan “değerlendirme metni” ni Planlama.Org sitesi okuyucuları için aşağıda sunuyorum.

3)Bu yazının hazırlandığı günlerde İstanbul ve çevresinde örneği daha önce görülmemiş bir sel afeti yaşanmıştır. Bu afet karşısında, kentsel alt yapı sistemi çöken bölgelerdeki durum gerçekten düşündürücü ve üzüntü vericidir. Yabancı basında yer alan,” zayıf şehircilik sistemine yenik düşmek” saptaması ve yerli basına yansıyan TÜSİAD’ ın “yüzeysel ve popülist anlayış yerine genel bir plan çerçevesinde çağdaş şehir plancılık ele alınmalıdır” açıklamasından da anlaşılacağı gibi (*) İstanbul ne yazık ki, tıpkı ülke genelinde olduğu gibi, kısır bir imar sisteminin esareti altındadır. Oysa yıllardır savuna geldiğimiz, “İmar mevzuatından şehircilik mevzuatına” geçerek Türk şehirciliğine sistematik bir yaklaşımla” çağdaş ve sürdürülebilir şehircilik sistemine geçmek gerektiğini bir kez daha yazmaktan kendimi alıkoyamıyorum (**)

Afette yaşamını yitirenlerin yakınları ve zarar görenlerin kederlerini paylaşıyorum. M.Ç.


 

 

 

 

Yazı üç Bölümden oluşmaktadır:

BÖLÜM – I –

Türkiye’de Netleşemeyen Ve Uzlaşılmayan Bir Kavram: KENTSEL TASARIM

I-1- Türkiye’de Kentsel Tasarım’ın kavramsal gelişmesi, eğitimi ve uygulamalar üzerine özet.

I-2- Avrupa’da eş anlam taşıyan Kentsel Tasarım

I–2–1- İtalya’da Kentsel Tasarım.

I–2–2- İngiltere’de kentsel Tasarım

I–2–3- Fransa’da Kentsel Tasarım

I–2–3–1- Fransa’da Kentsel Tasarım İçin İlkeler.

BÖLÜM – II –

Türkiye’de 4.Uluslararası Kentsel Tasarım Kongresi,

20 Yıl Geçmiş Döneme Bakış ve Kentsel Tasarım’ın Günümüzdeki Anlamı Üzerine (*)

Giriş

II-1 Avrupa’da Kentsel Tasarım’ın meslekler arası tartışılması ve ortak çözüm üzerine bir açıklama

II-2 Kentsel Tasarım’ın Y.Lisans ve Doktora programları ve Bilim Dalı olarak kabulü üzerine

II-3 Kentsel Tasarım’ın Bilgi Şölenlerinin ortaya çıkışı ve geri bakış

BÖLÜM – III –

III-1 Kentsel Tasarım birikimlerinin değerlendirilmesi ve Kentsel Tasarım’ın günümüzde anlamı üzerine birkaç söz

III-2 Son Söz.

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version