Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

BKA`ların başarısını etkileyen faktörler

BKA`ların Başarısını Etkileyen Faktörler

BKA’ların etkinliğini belirleyen faktörler EURADA’ya göre (1999) şöyle sıralanabilir:

İlk önemli faktör finansal kaynaklarla ilgilidir. Kaynakların varlığı planlama, yönetim ve uygulama aşamalarında BKA’ların etkinliğini belirler.

İkincisi ise personeldir. Vasıflı ve hünerli personelin varlığı BKA’ların etkinliğini artıran ikinci faktördür.

Üçüncü faktör meşruiyet ve yetkidir. Bu faktör, BKA’ların bölgelerinin meşru temsilcileri olmaları ve iş dünyasının desteğini almalarıyla ilgilidir. BKA’ların etkin olabilmeleri için tabandan tavana yerel ölçekte ve tavandan tabana merkezi yönetimlerce desteklenmesi gereklidir.

BKA’ların etkinliğini belirleyen dördüncü faktör ise üstlendikleri görevlerdir. Ajansların bölgesel ekonominin temelini oluşturan sektörlerle ilgili çalışmalar yapmaları gerekir.

Beşinci faktör bölgesel tutarlılıkla ilgilidir. Bölgede geçerli olan ortak hedeflerin BKA’lar tarafından benimsenmesi, böylece içinde bulundukları toplumun desteğini kazanması gereklidir (Akt: Aliyev ve Hasanoğlu, 2006).

Özetle, BKA’ların kapsamlı bir bölgesel gelişimi, içsel dinamiklerle tabandan tavana sağlayabilecek örgütlenme yapıları ve sorumluluk alanları ne kadar genişse, etkinlikleri de aynı oranda artmaktadır (Kayasü ve diğ., 2003).

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version