Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler

Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler

 

Yazar: K. Mert ÇUBUKÇU

Yayınevi: ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş.

 

 

Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler

K. Mert Çubukçu

ODTÜ Geliştirme Vakfı Yayıncılık ve İletişim A.Ş. 
Ankara, 2008, 1. Basım
80 gr. 1. hamur, Karton Kapak, 240 sayfa, 16 x 24 
ISBN:978-9944-344-58-6


İçindekiler

BÖLÜM 1: GİRİŞ .......................................................................................................1

BÖLÜM 2: EKSTRAPOLASYON NÜFUS PROJEKSİYON YÖNTEMİ ....7

2.1. Giriş ...................................................................................................................7

2.2. Ekstrapolasyon Nüfus Projeksiyon Yöntemi ..............................................8

2.2.1. Lineer (Doğrusal) Form....................................................................9

2.2.2. Üstsel Form ......................................................................................12

2.2.3. Limitli (Modifiye Edilmişmiş) Üstsel Form.................................15

2.2.4. Lojistik Form....................................................................................18

2.2.5. Diğer Matematiksel Formlar ..........................................................21

2.3. Matematiksel Form Seçimi...........................................................................22

2.3.1. Grafik Değerlendirme.....................................................................22

2.3.2. Niceliksel Değerlendirme ...............................................................23

BÖLÜM 3: KUŞAK-BİLEŞENLERİ NÜFUS PROJEKSİYON TEKNİĞİ27

3.1. Giriş .................................................................................................................27

3.2. Tanımlar ve Formülasyon ............................................................................27

3.2.1. Nüfus Kuşakları ...............................................................................28

3.2.2. Nüfus Piramidi.................................................................................29

3.2.3. Hayat Tablosu ..................................................................................32

3.2.4. Sabit Nüfusun Hesaplanması.........................................................35

3.2.5. Hayatta Kalma Oranı ......................................................................36

3.2.6. Kuşak Nüfuslarının Projekte Edilmesi.........................................37

3.3. Kuşak-Bileşenleri Nüfus Projeksiyon Tekniği ile Net Göçün

Hesaplanması.................................................................................................47

3.3.1. Önceki Zaman Dilimine Ait Verilerle Kuşak-Bileşenleri Nüfus

Projeksiyonun Yapılması ................................................................47

3.3.2. Net Göç Değerlerinin ve net Göç Oranlarının Hesaplanması .51

BÖLÜM 4: İŞGÜCÜ VE EKONOMİK AKTİVİTE ANALİZ

TEKNİKLERİ ................................................................................................54

4.1. Giriş .................................................................................................................54

4.2. Ekonomik-Temel Modeli .............................................................................54

4.2.1. Temel Sektör ve Yerel Sektör Kavramları ...................................54

4.2.2. Temel ve Yerel İşgücünün Ayrıştırılması .....................................55

iii

4.2.3. Varsayım Yöntemi...........................................................................56

4.2.4. Yer Seçim Katsayısı Tekniği...........................................................57

4.2.5. Temel Çarpanı Kavramı..................................................................64

4.2.6. Temel Çarpanı Temelli Nüfus Artışının Hesaplanması .............65

4.2.7. Minimum Gereksinmeler Tekniği .................................................68

4.3. Sabit Pay/Değişken Pay Tekniği .................................................................72

4.3.1. Sabit Pay Tekniği .............................................................................72

4.3.2. Değişken Pay Tekniği......................................................................76

BÖLÜM 5: FAYDA MALİYET ANALİZİ .........................................................80

5.1. Giriş .................................................................................................................80

5.2. Genel Özellikler.............................................................................................80

5.3. Güncel Değer Kavramı ve Hesabı ..............................................................81

5.4. Net Fayda Kavramı .......................................................................................82

5.5. Proje Değerlendirme Teknikleri ..................................................................85

5.5.1. Potansiyel Pareto Kriteri.................................................................85

5.5.2. Pareto Üstünlüğü (Pareto Superiority) Kriteri.............................86

5.5.3. Ağırlıklı Dağılıma Bağlı Kriter .......................................................86

5.6. Proje Karşılaştırma Kriterleri.......................................................................88

5.6.1. Toplam Net Fayda...........................................................................89

5.6.2. Fayda/Maliyet Oranı.......................................................................90

5.6.3. Geri Ödeme Zamanı Kriteri ..........................................................90

5.6.4. Sınır Değeri Kriteri..........................................................................92

5.6.5. Net Ortalama Geri Dönüşüm Oranı Kriteri ...............................92

5.7. Proje Paketi İçerisinden Bütçe Çerçevesinde Projelerin Seçilmesi.........96

BÖLÜM 6: LİNEER PROGRAMLAMA.............................................................98

6.1. Giriş .................................................................................................................98

6.2. Formülasyon...................................................................................................98

6.3. Dualite (İkililik) Teorisi.............................................................................. 100

6.4. Grafik Çözüm Yöntemi............................................................................. 102

6.5. Simplex Algoritması ................................................................................... 107

6.5.1. Problemin Formatlanması........................................................... 107

6.5.2. Simlex Algoritması Çözümü ....................................................... 108

6.5.3. Sonuçların Yorumlanması ........................................................... 113

6.5.4. Özel Durumlar.............................................................................. 118

iv

BÖLÜM 7: OYUN TEORİSİ .............................................................................. 119

7.1. Giriş .............................................................................................................. 119

7.2. İki Kişilik Toplamı Sıfır Olmayan Oyunlar............................................. 120

7.3. İki Kişilik Toplamı Sıfır Olan Oyunlar.................................................... 122

7.3.1. Denge (Eyer) Noktası .................................................................. 123

7.3.2. Maksimin Yöntemi ....................................................................... 123

7.3.3. Karma Stratejiler Yöntemi........................................................... 128

7.4. Kooperatif Tarzı Oyunlar ve Shapley Değeri .............................. 135

BÖLÜM 8: KARAR AĞACI METODU........................................................... 140

8.1. Giriş .............................................................................................................. 140

8.2. Formülasyon................................................................................................ 140

BÖLÜM 9: HANSEN MODELİ ........................................................................ 151

9.1. Giriş .............................................................................................................. 151

9.2. Formülasyon ve Veri Formatı................................................................... 151

9.3. Modelin Çözümü........................................................................................ 154

9.4. Sonuçların Değerlendirilmesi.................................................................... 156

9.5. Modelin Kalibrasyonu................................................................................ 157

9.5.1. Duyarlılık Analizi .......................................................................... 157

9.5.2. Model Kalibrasyonu ..................................................................... 158

BÖLÜM 10: PERAKENDE TİCARET KONUMU İÇİN TEK

KISITLAYICILI YER ÇEKİM MODELİ ............................................. 162

10.1. Giriş............................................................................................................ 162

10.2. Genel Özellikler ve Formülasyon .......................................................... 165

10.3. Modelin Kalibrasyonu ............................................................................. 170

10.3.1. Duyarlılık Analizi ........................................................................ 171

10.3.2. Model Kalibrasyonu................................................................... 172

BÖLÜM 11: ÇİFT KISITLAYICILI YER ÇEKİMİ YOLCULUK DAĞILIM

MODELİ....................................................................................................... 174

11.1. Giriş............................................................................................................ 174

11.2. Homojen (Sabit) Büyüme Faktörlü Yolculuk Dağılım Modeli.......... 176

11.3. Ortalama Büyüme Faktörlü Yolculuk Dağılım Modeli....................... 178

11.4. Çift Kısıtlayıcılı Yer Çekimi Yolculuk Dağılım Modeli....................... 180

11.4.1. Formülasyon................................................................................ 181

v

11.4.2. Superzon Oluşturma .................................................................. 182

11.4.3. Yolculuk Maliyeti Parametresinin Kalibrasyonu.................... 183

11.4.4. Kalibrasyon Parametresinin Kalibrasyonu.............................. 188

11.4.5. Modelin Uygulanması ile Yolculuk Tahminlerinin Elde

Edilmesi....................................................................................... 192

11.4.6. Model Sonuçlarının Sütun-Satır Dengelemesi........................ 193

BÖLÜM 11: LOWRY-GARIN MODELİ......................................................... 204

12.1. Giriş............................................................................................................ 204

12.2. Formülasyon ............................................................................................. 204

BİBLİYOGRAFYA................................................................................................ 213

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version