Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Fransa'da Kentsel Sit Alanlarının Korunması: Malraux Yasası

Fransa'da Kentsel Sit Alanlarının Korunması:

Malraux Yasası

Yazar: İsmet OKYAY

Yayınevi: Y.E.M. Yayıncılık

 

 

Fransa'nın kentsel koruma alanlarındaki uygulamalarını değerlendirerek Türkiye'deki ilgililere aktarıyor. 1962'de yürürlüğe giren, ünlü yazar ve siyaset adamı, dönemin Kültür Bakanı André Malraux'nun adıyla anılan yasayla Fransa'da korumacılığın yaşadığı çok önemli değişimi inceliyor.
Malraux Yasası; bir yandan tarihî kent dokularındaki yaşam kalitesinin daha anlamlı olabileceği seçeneğini, kentin yenilenerek yeniden kazanılmasını içerirken öte yanıyla Atina Kartası'na da somut bir karşı çıkıştı.
İsmet Okyay, Malraux Yasası'nı öncesi, çıkış süreci ve sonrasındaki uygulamalarla ele alırken bütün bu süreçlerden Türkiye'deki korumacılık yaklaşımı için dersler çıkarılmasını amaçlıyor.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version