Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Kamusal Alan

Kamusal Alan

 

Derleyen: Meral ÖZBEK

Yayınevi: Hil Yayınevi

 

 

 

'Kamusal alan' kavramı özellikle 1990 başlarından beri ülkemizde çeşitli akademik yayınlarda ele alınmaya, değişik alanlarda kullanılmaya ve 2002'den beri de güncel politik tartışmaların konusu olmaya başladı. Bu derlemenin amacı, günümüzde önem kazanan bu kavramı incelemektir. Modern kamusal alanın tarihsel bir olgu ve de bir norm olarak nasıl geliştiğine ve farklı modellerine bakmak; bugün gerek politik tartışmalardaki yeri, gerekse kültür, iletişim ve medyadan kente dek uzanan değişik konu ve alanlardaki kullanımlarını birarada resmetmeye çalışarak kavramı elden geldiğince muğlaklıktan çıkarmaktır. Tabii, bu kadar dallı budaklı bir konunun hakkıyla ele alınmasının bu derlemenin gücünü aştığı ve kavramı bu topraklarda yararlı kılmanın, uzun soluklu ve kollektif bir düşünsel uğraş gerektirdiği eklenmelidir.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version