Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Yayılma: Tüm Tarihi

Yayılma: Tüm Tarihi

Yazarı: Robert BRUEGMANN

 

 

 

Akşam saatlerinde Los Angeles’a ya da gün ortasında Houston’a uçan birisi gayet iyi bilir ki günümüzde kentsel alanlar, kentin ne olduğuna dair olan geleneksel fikre meydan okumaktadır. Eski kentsel, banliyö ve kırsal alan tanımlarımız, süper otobanlar, alt bölgeler, endüstriyel alanlar, ofis otoparkları ve dinlenme alanlarıyla kırsal alana doğru uzanan bu devasa bölgelerin karmaşıklığını yakalamada başarısız kalıyor. Çamur atanlar bunu yayılma olarak adlandırırken, ekonomik olarak verimsiz, sosyal olarak eşitsiz, çevresel olarak sorumsuz ve estetik olarak çirkin olduğunu söylemektedir. Robert Breugmann ise bunu, kent plancılarının tanımlamakta başarısız kaldığı faydalarla ekonomik büyümenin ve toplumun demokratikleşmesinin mantıksal bir sonucu olarak nitelendirmektedir.

Yaygın kentin keskin tarihinde Breugman; yayılma hakkında sahip olduğumuz tüm varsayımları altüst etmektedir. Kentsel gelişmeye geniş bir bakış sunarak yayılmanın ama kentlerin tarihi kadar eskiye giderek Atlanta ya da Los Angeles’ta olduğu gibi antik Roma’nın ve 18. yy Paris’inin bir karakteristiği olduğunu ve ne güncel ne de Amerikalı bir kavram olduğunu ortaya koymuştur. Pek çok çağdaş gözlemcinin iddia ettiği gibi yayılma bir felaket de değildir. Her bir yerleşim dokusu gibi yayılma da şüphesiz değinilmesi gereken problemleri yaratmasına karşın aynı zamanda milyonlarca insana bir zamanlar zenginlere ve güçlülere ait özel bir ayrıcalık olan seçme, hareketlilik ve mahremiyet sunmuştur.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version