Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Kentsel Coğrafya

Kentsel Coğrafya

Yazarı: Y. Doç. Dr. Erkan POLAT

Yayın : Süleyman Demirel Üniversitesi

 

 

 

 

Kentsel Coğrafya, kenti tüm zaman ve mekan koordinatlarının ya da enlem ve boylamların kesişim yerleri -yaşamsal odaklar- olarak ele alır. Farklı zamanlarda farklı mekanlardaki olayların gerçekleştiği birer sahnedir kentler. Doğan bebeğin ilk ağlamasının ya da ölen bir insanın arkasından ağlanmasının duyulduğu bir yaşam sahnesi. Bu kesişim noktasının odağında ise hem kenti hem de coğrafyayı birleştiren bir kavram karşımıza çıkıyor: Kentsel Coğrafya. Bu kitap, farklı ya da aynı zaman ve mekan kesitlerinde, boyutlarında ve düzeylerinde kenti sorgulamaktadır. Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Niçin ve Kim gerçekleştirmiş sorularının yanıtlarını kentte aramaktadır. ‘Kentsel Coğrafya’, birçok disiplinin kesişim noktası olması bakımından, aslında oldukça detaylı ve zaman gerektiren bir çalışmanın ürünüdür. Kent coğrafyasının kent planlama içerisindeki değişen bağlamı ise, bir varlık olarak kentleri artık gerçekçi olarak inceleyebilme olanağı sağlamıştır. Bilgi, iletişim, kültür ve ekonomik etkinlik bağlamında kentsel “durağan örüntüler” in yerine “dinamik akışkanlıklar” olarak incelendiği kentsel coğrafya bu anlamda özetle, dinamik bir yer olarak kentleri ve kentsel alanları yorumlar ve kentlileri ele alır.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version