Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Kentsel Dönüşüm (/Yenileş(tir)me) İngiltere Deneyimi ve Türkiye'deki Beklentiler

Kentsel Dönüşüm (/Yenileş(tir)me)

İngiltere Deneyimi ve Türkiye'deki Beklentiler

 

Yazarı: Arzu KOCABAŞ

Yayınevi: Literatür Yayınları

 

“Kentsel yenileme, değişik adlar altında, Kentbilim yazınında ve uygulamalarında uzun süreden beri vardır. Bir bütün olarak kentin, ya da belli semt ve mahallelerin eskimesinden doğan sorunlar, kent plancılarının gündeminde her zaman var olmasına karşın, uygulamaya dönük adımların sıklaşması oldukça yenidir. Yenilemenin, canlandırmanın, soylulaştırmanın ve dönüştürmenin ekonomik, toplumsal ve kültürel ve planlamayla ilgili sorunlarının içiçe olması, bu alandaki gelişmeler üzerinde, özendirici olmaktan çok caydırıcı etkiler yapmıştır.

İngiltere'den ve Türkiye'den seçtiği yenileme ve canlandırma örneklerine dayanarak gerçekleştirdiği bu çözümlemede, Dr. Kocabaş, salt bir durum değerlendirmesi yapmanın ötesine geçmekte ve her düzeyde görev yapan kamu görevlilerinin neler yapmaları gerektiğine ilişkin ipuçları da sağlamaktadır. Kitapta, özellikle, yerel düzeyde katılımcılığı ön plana çıkaran örnek olaylar, yalnız kent ekonomisinin canlanmasına, kentin toplumsal ve kültürel yapısının planlı bir biçimde geliştirilmesine değil, aynı zamanda yerel demokrasinin güçlenmesine de katkı yapabilecek değerdedir.”

Prof. Dr. Ruşen Keleş

(Arka Kapak)

internetten sipariş vermek için tıklayınız...

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version