Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Taşınmaz Değerlemesi

Taşınmaz Değerlemesi

Yazarı: Fatih ÖZER

Yayınevi: Cinius Yayınları

 

 

 

 

 

 

 

Taşınmaz Değerlemesini Tüm Yönleriyle Ele Alan TÜRKİYE'DEKİ İLK ve TEK KİTAP...


· Taşınmaz ve tapu kütüğünün hukuksal yapısı,

· Tapu kütüğündeki tüm şerh, beyan ve öteki kayıtların anlamı ve hukuksal sonuçları,

· İmar uygulamaları, sonuçları ve imar yetkileri,

· İmar uygulaması açısından değişik alanların hukuksal durumu,

· Yapı ruhsatı ve kazanılmış haklar,

· İmar mevzuatına aykırı (kaçak) yapılar,

· Taşınmaz değerlemesinde temel belgeler,

· Değerleme yöntemleri,

· Kapitalizasyon oranının belirlenmesi,

· Taşınmaz değerlemesiyle ilgili SPK ve BDDK'nın düzenlemeleri,

· Kavram ve terimler sözlüğü,

· Örnek belgeler,

· Çok sayıda Danıştay ve Yargıtay Kararı...

Sipariş için tıklayınız...

http://www.netkitap.com/ayrinti.aspx?kod=119492

Tele - Sipariş:

02125283314

 

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version