Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama: Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları

Kentsel Dönüşümde Politika, Mevzuat, Uygulama:

Avrupa Deneyimi, İstanbul Uygulamaları

Derleyen: Dilek Özdemir

Yayınevi : Nobel Yayınları


Kitabı Satın Almak için TIKLAYINIZ...

Açıklama : Kentsel dönüşüm olgusu 2000'li yılların başında ülkemizdeki akademisyenler, plancılar, mimarlar, diğer ilgili meslek grupları ile merkezi ve yerel yönetimlerin gündeminde en üst sıralarda yer almaktayken, bugün kentlerimize getireceği fiziksel, sosyal ve ekonomik etkiler nedeniyle çetin eleştirilere hedef olmaktadır. Yıkılan, sosyal dokusu hiçe sayılan mahalleler, korunamayan tarihi ve çevresel değerler karşısında oluşan toplumsal direnç, sivil toplum kuruluşları ve akademik çevrelerden gelen tepkiler, Türkiye'de kentsel dönüşüm konusunun gerçek anlamda içinin doldurulamadığını ve Batılı ülkelerin deneyimlerinden gerekli çıkarımların yapılmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Bu kitabın amacı kentsel dönüşüm konusunu kuramsal boyutu ile tartışmak, Avrupa'da uygulanmış kentsel dönüşüm projelerini inceleyerek bu deneyimlerden Türkiye için dersler çıkarmak ve ülkemize özgü sorunları yeni oluşturulan yasal ve  yönetsel düzenlemeler çerçevesinde eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir. Kitabı derleyen Dilek Özdemir, Türkiye ve İngiltere'den akademisyenleri biraraya getirerek konuyu hem kuramsal, hem de uygulama boyutu ile ele alıyor.

İÇİNDEKİLER

Yazarlar III

Sunuş VII

Giriş

Kentsel Dönüşüm Olgusunun Süreç İçinde Değişen Anlamları 1
Dilek Özdemir

1. Bölüm

KURAMSAL BOYUT

Dönüşümün Mücadelesi: Yoksul Mahalleleri Kent-Bölgesindeki Büyümenin Parçası Haline Getirebilmek 35

Ivan Turok

Kentsel Dönüşüm, Yerel Halk Katılımı ve Değişim 51

Rob Atkinson

İngiltere’de Kentsel Rönesans: Kentlerdeki Yansımaları ve Eleştirel Değerlendirmeler 79

Andrew Tallon

Küresel Krizde Kentsel Dönüşümü Yeniden Düşünmek 98

Cliff Hague

2. Bölüm

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE AVRUPA DENEYİMİ

Bingen’de Bir Peyzaj Fuarı ya da Asimetrik Bir Kıyı Alanı Dönüşüm Deneyimi 106

Şebnem Gökçen Dündar ve İpek Özbek Sönmez

Çin Mahallesinden Kültür Merkezine: El Raval’ın Dönüşümü 128

Dicle Kızıldere

Kentsel Gerileme’den Kentsel Rönesans’a Dönüşüm: Newcastle Upon Tyne, İngiltere 147

Şebnem Gökçen Dündar

Kültür ve Turizm-eksenli Dönüşümde Süreç Yönetimi ve Katılım: Temple Bar, Dublin 174

Dilek Özdemir

3. Bölüm

TÜRKİYE VE İSTANBUL’DAKİ DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Politikaları ve Mevzuatına Eleştirel Bir Bakış 194

Pınar Özden

Türkiye’de Kent Ölçeğinde Koruma ve Kent Planlamanın Yollarının Kesişmesi ve Yeniden Ayrılması: Protokol Alanından Yenileme Alanına 225

İclal Dinçer

Türkiye’de Neoliberal Mekansal Gelişim Stratejisi Olarak Kentsel Dönüşüm Projeleri 256

Emel Göksu ve Eylem Bal

Konut Üretim Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme ve TOKİ Uygulamaları 285

Oya Akın ve Dilek Özdemir

5366 Sayılı Yasa Merkezli Dönüşüm ve Sulukule Örneği: Belediye’nin Hedefleri ve Yaşanan Gerçeklik 317

Tolga İslam ve Zeynep Enlil

Bir Kentsel Dönüşüm Uygulaması Deneyimi: Küçükçekmece Ayazma-Tepeüstü 335

Sırma Turgut ve Eda Çaçtaş Ceylan

Bir Kentsel İyileştirme Deneyiminin İçinden: Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı 369

Burçin Altınsay Özgüner

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version