Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Cins Cins Mekân

Cins Cins Mekan

 

Yazar: Ayten ALKAN

Yayınevi: Varlık Yayınları


Cins Cins Mekân; sosyal bilimler literatüründe ikisi de birbirinden tartışmalı, “ne?” olduğunu anlayıp tanımlama gayretlerinin dinginleşemediği iki kavramın, cinsiyet ile mekânın ilişkilenme eksenlerine yönelik merakın bir ürünü. Türkiye akademik alanında, cinsiyet dinamiklerini temel parametre ya da toplumsallık alanını baştan başa yapılandıran unsurlardan biri olarak alan bir bakış açısından mekân analizine girişen ya da cinsiyet analizlerine mekânsal süreçleri ayrılmaz bir bileşen olarak dâhil eden çalışmalar henüz kuvvetli bir inşa faaliyeti oluşturabilmiş değil. Derleme, yerini bulmuş ve yerinden oynatılmış tuğlalar kadar aralardaki boşlukların da görünürleşmesinde, mekânla cinsiyet rejiminin bir arada ve temel bir egemenlik ve iktidar ilişkisi etrafında çok katmanlı örülüşüne tanıklıkta mesafe aldırabilmeyi murad ediyor.

Tanzimat sonrası konaklarından apartman boşluklarına bakan modern ve fennî mutfaklara, Osmanlı başkentinin kaymakçı dükkânlarıyla mesire yerlerinden “milletin evi”ne, geneleve, “koli ev”lere, derken, sığınmacıların rutubetli, karanlık, geçici evlerine, Eskişehir’de bir mimarlık okulu atölyesinden Ankara’nın Şengül Hamamı’na, Ayrancı sosyete pazarına, ardından, İstanbul Ülker Sokak’la bir akrabalığı bulunan Eryaman ve Esat’ına, Muğla ve İstanbul’un kahvehanelerinden Antalya’nın “kadınlarla çocuklara mahsus yıkıntıları”na, zaman ve mekân içinde bir gezinti imkânı olarak da değerlendirilebilir Cins Cins Mekân’ın çok parçalı metni...

Ayten Alkan’ın derleyip yayına hazırladığı kitap; Levent Şentürk, Aksu Bora, Serpil Çakır, Yasemin İnce Güney, Elif Ekin Akşit, Hülya Arık, Arzu Yılmaz, Aslıcan Kalfa, Bilge Sevim Aytekin, Z. Özge Dinç, Hasan Üstün, Aslı Zengin, Yasemin Öz ve Sema Buz’un yazılarından oluşuyor.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version