Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Planlama Faaliyetlerinin Taşınmaz Mal Değerleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi

Bu çalışmada, planlama faaliyetleri ile taşınmaz mal değerleme ilişkisi irdelenerek, örnek bölge olarak seçilen İstanbul kent çeperindeki yerleşmelerden Çatalca Muratbey, Silivri Çanta ve Gaziosmanpaşa Taşoluk Yerleşmeleri’ndeki planlama faaliyetlerinin taşınmaz mal değerlerine olan etkileri, plan öncesi ve plan sonrası taşınmaz mal değerleri karşılaştırılarak ortaya konmuştur.

Yapılan araştırma sonucunda bu yerleşmelerde plan öncesi ve sonrasında taşınmaz mal değerleri arasında yüksek oranlarda artışların meydana geldiği görülmüştür. Yapılan regresyon analizi ile bu bölgelerde planlama faaliyetleri dışında taşınmaz mal değerleri üzerinde ne gibi faktörlerin etkili olduğu ortaya konmuştur. Sonuçta taşınmaz mal değerleri üzerinde etkili olan diğer faktörlerin ulaşım arterine uzaklık, ilçe merkezine uzaklık ve nüfus yoğunluğu olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Planlama Faaliyetleri, Taşınmaz Mal Değeri, Ulaşım Arterine Uzaklık, İlçe Merkezine Uzaklık, Nüfus Yoğunluğu

 

 İlker GÖLBAŞI, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2005

İletişim: planlama.org

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version