Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Kültür Varlığı Envanteri Oluşturma Sürecinde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı

Tarihi yarımada, kültürel ve tarihi kimliği ile bir dünya kenti olan İstanbul’ un adeta başkentidir. Barındırdığı kültür varlıkları ile Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyarak, tarihsel alanda kültürel bir mozaik oluşturur.

Tarihi yarımada, kültürel ve tarihi kimliği ile bir dünya kenti olan İstanbul’ un adeta başkentidir. Barındırdığı kültür varlıkları ile Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyarak, tarihsel alanda kültürel bir mozaik oluşturur.

Günümüz bilişim çağında planlama ve tasarım alanında yapılacak tasarımların tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi sayısallaştırılmış bilgiye dayanması gerekir. Koruma alanında çalışma yapmadan önce çalışma alanındaki kültür varlığı envanterinin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu envanter sisteminin bilişim uygulamalarında kullanılabilmesi için güncellenebilir ve kolay erişilebilir olması yanı sıra sayısal hale getirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Yapılan bu tez kapsamında tarihi yarımadanın Sultanahmet bölgesinde seçilen bir alanda bilişim teknolojilerinden faydalanarak nasıl bir envanter oluşturulabileceğine, ve bu oluşumun sürecine değinilmiştir.

Anahtar kelimeler: kültür varlığı, koruma, bilişim teknolojileri, CBS, envanter

 

*Temelli Tülay, , MSGSU Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans Bitirme Tezi,İstanbul, 2004

 

iletişim: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version