Planlama.Org - Şehir Plancılarının haber portalı

Yeşil Sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm: Kavramsal Çerçeve ve Uygulama Araçları

Doç. Dr. Arzu KOCABAŞ *

ÖZET

Bu makalenin amacı dinamik kentsel yenileştirme/dönüşüm kavramının zaman içinde evrilen temel bileşenlerinin ortaya konularak, kavramsal bir çerçeve oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, Liverpool ve Londra örnekleri üzerinden, kentsel dönüşüm yatırım ortaklıklarının çağdaş uygulamalarının hem stratejik hem de mahalle düzeyinde açıklanması hedeflenmektedir.  

 

Makale kapsamında, sürdürülebilir kentsel dönüşüm ve mahalle yenileşmesinin her iki kentte de hem ekonomik gelişmeyi destekleyen hem de yoksul mahallelerde yaşayan insanların dönüşüm uygulamalarından faydalanmalarını sağlayan ikili bir yaklaşımı içerdiği ortaya konulmaktadır. Her iki kentte de dönüşümün çevreye olan olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi artan biçimde vurgulanmaktadır. Bu amaçlar ekonomik, sosyal ve çevresel hedefler arasındaki görece dengeye bağlı olarak, kamu sektörü, özel sektör ve gönüllü/STK sektörü kaynaklarını farklı kurgularda bir araya getiren çeşitli yatırım ortaklıkları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

 

Bu çerçevede, öncelikle Liverpool’da gerçekleştirilen kentsel dönüşüm uygulamaları incelenmektedir. Stratejik kentsel düzeyde, kentin Yerel Gelişme Çerçevesi ve Stratejik Yatırım Alanları Programı irdelenmektedir: - özellikle ‘Kıyı alanı ve kent merkezi’ gibi büyük ölçekli, prestijli projelere atıfta bulunulmaktadır. Mahalle düzeyindeki uygulamalar ise Anfield-Breckfield Mahallesi Yenileme Alanı ile örneklenmektedir.

 

Londra’da stratejik bağlam ise büyük ölçekli, karma kullanımlı dönüşüm projeleri için Fırsat Alanları’nı belirleyen Londra Planı ile ortaya konulmaktadır. Planlama ve uygulama sürecinin işleyişi, sürmekte olan Vauxhall Nine Elms Battersea Fırsat Alanı deneyimi üzerinden aktarılmaktadır. Yoksul mahallelerin dönüşümü ise Ocean Estate Toplumlar için Yeni Anlaşma Projesi örneği ışığında irdelenmektedir. 

 

Makale, irdelenen örnekler üzerinden kristalize edilerek aktarılan dönüşüm sürecinin düşük karbonlu ikili yaklaşım içeren yapısını ulusal ve yerel ölçeklerde Türkiye’ye uyarlanabilirliği üzerine yapılan bir yorumla sonlandırılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: sürdürülebilir kentsel dönüşüm; yatırım ortaklıkları; Liverpool; Londra Planı; Fırsat Alanı.


Makalenin tamamına ulaşmak için TIKLAYINIZ...

  • Bu makale 24. Bursa Yapı Yaşam Kongresi kitabında yayınlanmıştır: Kocabaş, A., ‘Yeşil sürdürülebilir kentsel dönüşüm: kavramsal çerçeve ve uygulama araçları’; Böke, E. (ed.) 24. Uluslararası Yapı ve Yaşam Kongresi: Dönüşüm – yaşama ve mekana etkileri, Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Bursa TMMOB Mimarlar Odası, Bursa, ISBN 978 605 01 0339 7.

Web design @GeNcDiNaMiK.com

Top Desktop version